A rækken

Se holdledernes telefonnumre og e-mail adresser under den række i skal skyde i.

Ring til den holdleder hvis hold, i skal skyde imod og få at vide hvor banen ligger.

Hvis I skal skyde en lørdag, så SKAL i ringe til den holdleder I skal skyde i mod og aftale start tidspunkt.

Se nærmere under Nyheder.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane  
Kreds 1   Veflinge/Vigersl. EHO-Jagt 2 Svanninge jagtf. Bederslev Østfyn Strandager 10 Odense jagt mix
År 2017  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Veflinge/Vigersl. XXXX 03/05 07/06 19/04 28/06 12/04 24/05
   
EHO-Jagt 2   06/06 XXXX 18/04 23/05 25/04 20/06 09/05
   
Svanninge jagtf. 08/05 22/05 XXXX 10/04 12/06 24/04 26/06
   
Bederslev   29/05 15/05 15/06 XXXX 06/05 22/06 15/04
   
Østfyn   18/04 30/05 09/05 06/06 XXXX 02/05 20/06
   
Strandager 10 19/06 03/04 08/06 27/04 18/05 XXXX 11/05
   
Odense jagt mix 01/04 16/05 02/05 30/05 08/04 13/06 XXXX
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,  
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30  
Veflinge/Vigerslev EHO 2     Svanninge jagtforening    
Morten B Jørgensen Kirsten M. Andersen   Christian Jakobsen      
Tlf: 2215 5529 Tlf: 2272 4880   Tlf: 2513 8294      
Nordfyn   Køstrup     Barløse        
mortenbackmann@live.dk kirstenmette.andersen@gmail.com illum@jacobsen.mail.dk    
Bederslev Østfyn     Strandager 10      
Henning Henriksen Jørgen Andersen   Jan Pedersen      
Tlf: 6487 1023 4034 7923 Tlf 2174 2181   Tlf: 4157 8394      
Strandager Kissendrupbanen   Strandager      
rsa@post11.tele.dk anbro@mail.dk   janp1533@gmail.com      
Odense jagt mix    
Susanne Larsen Ring til holdlederene med hensyn til adresse på skydebanerne.
Tlf: 2223 2106                
Kærby mose                
susanneldk@gmail.com                

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken    
Kreds 2  Svendborg Kværndrup jagtf. Gislev Jagtf. 1 Kerte/Årup jagtf. Nordfyns jagtf. 3 Andebølle jagtf.
År 2017  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Svendborg   XXXX 11/04 20/06 25/04 30/05 09/05
   
Kværndrup jagtf 23/05 XXXX 04/04 30/05 18/04 27/06
   
Gislev Jagtf. 1 18/04 13/05 XXXX 11/04 27/06 25/04
   
Kerte/Årup jagtf.   13/06 09/05 06/06 XXXX 02/05 20/06
   
Nordfyns jagtf. 3 26/04 07/06 10/05 24/06 XXXX 21/06
   
Andebølle jagtf. 06/06 02/05 23/05 04/04 11/04 XXXX

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Andebølle jagtf.   Kværndrup jagtf.   Nordfyns jagt 2  
Martin Rasmussen   Svend Nielsen   Gunnar Jensen  
Tlf: 2961 4009   Tlf: 4076 3218   Tlf: 2342 5356  
Tommerup skydebane Odense skydecenter NFC  
mar.ras@live.dk   svend.nielsen@pc.dk   trillingerne@stofanet.dk
Svendborg   Gislev Jagtf. 1   Kerte/Årup jagtf.  
Søren Balman   Kurt F Larsen   Finn Madsen
Tlf: 5122 3228   Tlf 2711 1297   Tlf: 6059 1321  
Kærby mose   Kærby mose   Køstrup    
spbalman@hotmail.com kurtflarsen@hotmail.com finnmadsen@live.dk  
           
       
    Ring til holdledere om adresser til skydebanen.  

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane  
Kreds 3 VFK 1 Køng 1 Nordfyn jagt 2 Odense jagtf. 3 EHO 3 FFK 3 Stige 3
År 2017  
   
   
Hjemmebane
Forening:
VFK 1   XXXX 08/05 22/05 01/05 12/06 10/04 26/06
   
Køng 1   29/05 XXXX 01/05 12/06 15/05 19/06 24/04
   
Nordfyn jagtf. 2 03/05 24/05 XXXX 12/04 07/06 26/04 21/06
   
Odense jagtf. 3 20/05 08/04 03/06 XXXX 29/04 17/06 13/05
   
EHO 3   18/04 23/05 25/04 20/06 XXXX 09/05 06/06
   
FFK 3   17/05 10/05 14/06 19/04 31/05 XXXX 12/04
   
Stige 3   02/05 23/05 18/04 27/06 11/04 13/06 XXXX
   

 

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,      
   
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30      
   
VFK 1     Odense jagtf. 3   Køng sogn 1        
Morten Madsen   Claus Holm Hansen   Hans Pedersen        
Tlf: 4015 2936   Tlf: 4117 6068   Tlf 4077 9848        
Barløse     Kærby mose   Barløse        
mortenmadsen@2417@live.dk clausholmhansen@live.dk hansdolevej@gmail.com      
EHO 3     FFK3     Nordfyns jagtf 2        
Jesper Larsen   Knud Erik Petersen   Hans Rasmussen        
Tlf: 2537 3284   Tlf: 4028 0442 6530 2676 Tlf: 4042 1056        
Køstrup     Hillerslev bro   NFC          
jesperlarsen13@outlook.dk kpkp@skovparketnet.dk hans.rasmussen@mail.dk      
Stige 3     Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne
Christina Ladegaard                    
Tlf: 6078 1101                    
Stige                      
ladegaard22@live.dk                    

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane      
Kreds 4 Nordfyns jagt 1 EHO 1 Strandager 2 Stige 2 VFK 4 TranekærTullebølle 4 Horne jagtf.
År 2017  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Nordfyns jagt 1 XXXX 26/04 31/05 12/04 21/06 03/05 28/06
   
EHO 1   23/05 XXXX 25/04 06/06 02/05 20/06 18/04
   
Strandager 2   24/04 22/06 XXXX 06/04 22/05 11/05 15/06
   
Stige 2   13/06 09/05 23/05 XXXX 18/04 27/06 04/04
   
VFK 4   01/05 12/06 03/04 29/05 XXXX 08/05 26/06
   
Tranekær 20/05 22/04 27/05 06/05 17/06 XXXX 29/04
Tullebølle 4
Horne Jagtf. 11/04 13/06 02/05 30/05 09/05 06/06 XXXX
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,  
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30  
Stige 2     Strandager 2   Horne Jagtf.    
Niels Bystrup   Jan Birk Larsen   Bent Ove Larsen    
Tlf: 4018 6106   Tlf: 2969 7408   Tlf: 2521 0700    
Stige     Strandager   Egsgyden 36 Horne    
bystrup@post.tele.dk jbl@hansson-knudsen.dk skolevej 42@gmail.com  
EHO 1     VFK 4     Nordfyns jagt 1    
Tonny Skytt Mikkelsen Lars Christiansen   Jens Clausen    
Tlf: 2818 6667   Tlf: 2480 2241   Tlf: 2382 6827    
Køstrup     Barløse     NFC      
korsbro13@ofir.dk   carinaoglars@gmail.com jbbc@mail.dk    
Tranekær/Tullebølle 4 Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne
Kaj Pryds                  
Tlf: 2255 1797                 
Lejbølle                  
kajpryds@gmail.com                

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.